10.1.06

Henson ('to)

Gwaharddiad wedi'i gwtogi o ddeg wthnos a deuddydd i saith wthnos. Ond bydd e'n methu gêm Lloegr o hyd. Wel dyna chi syndod.

4.1.06

Marcus Russell a Tony Brown

Mae Marcus Russell wedi ailgynnau ei ddiddordeb yng Nghlwb Rygbi Glynebwy ac mae yna sïon ar led fod 'na noddwr mawr ar ei ffordd (nôl?) i Gasnewydd. Cadwch eich llygaid a'ch clustiau ar agor, bobl. Falle (gobeithio) bod tro arall yng nghynffon rygbi Gwent.