10.1.06

Henson ('to)

Gwaharddiad wedi'i gwtogi o ddeg wthnos a deuddydd i saith wthnos. Ond bydd e'n methu gêm Lloegr o hyd. Wel dyna chi syndod.