5.7.05

Ai fi sy'n wirion?

Neu a fyddai taith y Llewod wedi bod yn fwy diddorol ac yn fwy llwyddiannus pe bai'r canlynol wedi digwydd?

* Dewis carfan lai - llai o ddibyniaeth ar newid timau o hyd, a chreu mwy o undod o fewn y garfan oherwydd bod llai o gyfle iddyn nhw rannu'n grwpiau bach.

* Chwarae'r tîm prawf neu'n eithaf agos at y tîm prawf bob dydd Sadwrn - er mwyn i'r chwaraewyr gorau ddod i adnabod ei gilydd yn well a'u ffyrdd o chwarae.

* Peidio â dewis swyddog y wasg ag ego mawr ac sydd ddim yn deall rygbi - yn lle ceisio chwarae triciau meddyliol, beth am driciau ar y cae rygbi?

* Peidio â beirniadu chwaraewyr yng nghanol taith - sut yn union oedd Gavin Henson yn teimlo am y feirniadaeth am ei daclo cyn y prawf cyntaf?

* Ac yn olaf, wrth gwrs, RHAID RHAID RHAID dewis y chwaraewyr sy'n chwarae orau - peidied â dilyn yr ymadrodd "form is temporary, reputation is permanent". Cachu hwch llwyr.

Wel, o leia' *bydd mwyafrif o Gymry yn Ne Affrica yn 2009*...

*jinx*

1 sylw:

Bu Blogger blogjiwjiw mor hy â thraethu...

Na ti ddim yn wirion, ddaru Syr Clive wneud uffar o smonach ar daith y llewod a'r pechod gwaethaf oedd dewis gormod o Saeson o garfan Cwpan y Byd 2003....yn anffodus roedd rhain yn rhy hen a ddim yn chware ar eu gorau.

11:46 pm  

Post a Comment

<< 'Sha thre, 'chan