1.7.05

Andrew Hore yn gadael...

Cymru i ddychwelyd i Seland Newydd. Wel, pwy all ei feio fe yn gadael am wlad ag 14 academi rygbi. O am gael y fath drefniant! Ond hoffwn ddiolch iddo fe o waelod fy nghalon am ei waith rhagorol. Mae e wedi troi chwaraewyr Cymru o fod yn chwaraewryr 60 munud, 10 peint, i fod yn athletwyr 80 munud (gweler Ffrainc-Cymru ym Mharis 'leni). O, ac mae e newydd enwi'i fab yn Thomas Carwyn.

Pob lwc, Andrew, a diolch yn fawr gan holl genfogwyr Cymru.