23.9.05

And yers to ewe, Mister Robinson

Mae fy ffrind Daf wedi bod yn mynd 'mlaen a 'mlaen ers misoedd gyda rhyw ensyniadau am Jamie Robinson yn diodde' o ryw afiechyd yn sgil cael perthnase gyda gwahanol fenywod o amgylch Caerdydd (aye, gwirion, fi'n gwbod, ond deunydd sgyrsie eitha' diddan yn y dafarn).

Wel, Daf, bydd Jamie'n chwarae ei gem gynta' dros y Gleision ers dros flwyddyn fory, oddi cartre' yn erbyn Glasgow, yn ol gwefan y Gleision. Roedd e i fod i chwarae dros y tim lled-broffesiynol, ond cafodd ei ddyrchafu i'r tim proffesiynol yn dilyn anaf i Nick 'Rosie' Mcleod. Jyst gobeithio nad yw'n cael ei dynnu nol i'r tim yn rhy glou.